اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

30 دستور مفید از دستورات لینوکس برای ادمین های سیستم

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  30 دستور مفید از دستورات لینوکس برای ادمین های سیستم

  در این مقاله ما برخی دستورات مفید لینوکس و یونیکس را که به طور مکرر و در طی روز توسط ادمین های سیستم استفاده می شود را بررسی می کنیم. شاید خیلی کامل نباشد ولی لیست جمع و جوری است که در مواقع نیاز به آن مراجعه می کنید. به ما اجازه دهید که دستورات را با مثال و نحوه ی استفاده ی آنها شرح دهیم.

  همچنین توصیه میشود مقالات زیر را هم مطالعه کنید :
  آموزش دستورات ترمینال لینوکس از مقدماتی تا پیشرفته
  20 دستور پیشرفته برای کاربران سطح متوسط لینوکس
  20 دستور پیشرفته برای کاربران حرفه ای لینوکس  1.دستور uptime
  در لینوکس دستور uptime نشان می دهد که چه مدت سیستم شما در حال اجرا بوده است و تعداد کاربرانی که در حال حاضر لاگین هستند و همچنین میانگین لود سیستم را در اینتروال های 1و5و15 دقیقه نشان می دهد.
  کد:
  # uptime 08:16:26 up 22 min, 1 user, load average: 0.00, 0.03, 0.22
  چک کردن نسخه ی uptime
  دستور uptime غیر ازنمایش uptime و ورژن گزینه ی دیگری ندارد. آن اطلاعات را به صورت hours:mins در صورتی که کمتر از یک روز باشد ، نشان می دهد.
  کد:
  [tecmint@tecmint ~]$ uptime -V
  procps version 3.2.8
  2.دستورw
  این دستور کاربرانی که در حال حاضر لاگین هستند را نشان می دهد و روند پروسس های آنها را به همراه میانگین لود آنها را نشان می دهد. همچنین login name، tty name، remote host, login time، idle time، JCPU، PCPU، دستور و پروسس را نیز نشان می دهد.
  کد:
  # w
   
  08:27:44 up 34 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.08
  USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
  tecmint pts/0  192.168.50.1   07:59  0.00s 0.29s 0.09s w
  گزینه های دردسترس
  -h: بدون هدر نمایش می دهد.
  -s:بدون JCPU و PCPU نمایش می دهد.
  -f: حذف از فیلد.
  -V:نمایش ورژن

  3. دستور users
  دستور users کاربرانی که در حال حاضر لاگین هستند را نمایش می دهد. این دستور گزینه های دیگری هم دارد که help و ورژن را نمایش می دهد.
  کد:
  # users
   
  tecmint
  4.دستور who
  این دستور به سادگی نام کاربری و تاریخ و زمان و اطلاعات هاست را نمایش می دهد. دستور who شبیه دستور w است. برخلاف دستور w دستور who آنچه که کاربران انجام می دهند را چاپ نمی کند. اجازه بدهید که در زیر به شما تفاوت دو دستور را نشان دهیم.
  کد:
  # who
   
  tecmint pts/0    2012-09-18 07:59 (192.168.50.1)
  # w
   
  08:43:58 up 50 min, 1 user, load average: 0.64, 0.18, 0.06
  USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
  tecmint pts/0  192.168.50.1   07:59  0.00s 0.43s 0.10s w
  گزینه های دستور who
  -b: تاریخ و زمان آخرین ریبوت سیستم را نمایش می دهد.
  -r:runlet جاری را نمایش می دهد.
  -a,-all: تمامی اطلاعات را در مجموع نشان می دهد.

  5. دستور whoami
  دستور whoami نام کاربر جاری را چاپ می کند.شما همچنین می توانید آنرا به شکل who am i نیز استفاده کنید.اگر شما با کاربر root لاگین هستید این دستور کاربر root را به عنوان کاربر لاگین بر می گرداند.
  کد:
  # whoami
   
  tecmint
  6.دستور ls
  دستور ls لیست تمامی فایل ها را نشان می دهد.
  کد:
  # ls -l
   
  total 114
  dr-xr-xr-x.  2 root root 4096 Sep 18 08:46 bin
  dr-xr-xr-x.  5 root root 1024 Sep 8 15:49 boot
  مرتب کردن فایل ها براساس آخرین زمان تغییر آنها.
  کد:
  # ls -ltr
   
  total 40
  -rw-r--r--. 1 root root 6546 Sep 17 18:42 install.log.syslog
  -rw-r--r--. 1 root root 22435 Sep 17 18:45 install.log
  -rw-------. 1 root root 1003 Sep 17 18:45 anaconda-ks.cfg
  7. دستور crontab
  این دستور با گزینه –l کارهای زمانبندی شده کاربر جاری را نشان می دهد.
  کد:
  # crontab -l
   
  00 10 * * * /bin/ls >/ls.txt
  Crontab خود را با گزینه –e ویرایش کنید. این دستور کارهای زمانبندی شده را با ویرایشگر vi باز خواهد کرد. پس از اعمال تغییرات فایل را با :wq ذخیره کنید و خارج شوید.
  کد:
  # crontab -e
  برای اطلاعات بیشتر در مورد این دستور لینک 11 مثال از زمانبندی کارها توسط cron در لینوکس را مشاهده کنید.


  8. دستور less
  دستور less به شما اجازه می دهد که به سرعت فایل را مشاهده کنید.شما میتوانید صفحات را بالا و پایین ببرید.برای خارج شدن از صفحه q را فشار دهید.
  کد:
  # less install.log
   
  Installing setup-2.8.14-10.el6.noarch
  warning: setup-2.8.14-10.el6.noarch: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID c105b9de: NOKEY
  Installing filesystem-2.4.30-2.1.el6.i686
  Installing ca-certificates-2010.63-3.el6.noarch
  Installing xml-common-0.6.3-32.el6.noarch
  Installing tzdata-2010l-1.el6.noarch
  Installing iso-codes-3.16-2.el6.noarch
  9.دستور more
  دستور more به شما اجازه می دهد که به سرعت فایل را مشاهده کنید .جزئیات را به درصد نشان می دهد. شما میتوانید صفحات را بالا و پایین ببرید. برای خارج شدن از صفحه q را فشار دهید.
  کد:
  
  
  کد:
  # more install.log
   
  Installing setup-2.8.14-10.el6.noarch
  warning: setup-2.8.14-10.el6.noarch: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID c105b9de: NOKEY
  Installing filesystem-2.4.30-2.1.el6.i686
  Installing ca-certificates-2010.63-3.el6.noarch
  Installing xml-common-0.6.3-32.el6.noarch
  Installing tzdata-2010l-1.el6.noarch
  Installing iso-codes-3.16-2.el6.noarch
  --More--(10%)
  10.دستور cp
  برای کپی کردن فایل ها از منبعی به مقصدی مشخص بکار می رود.
  کد:
  # cp -p fileA fileB

  اگر می خواهید قبل از کپی از شما سوال پرسیده شود به شکل زیر استفاده کنید.
  کد:
  # cp -i fileA fileB

  11.دستور mv
  fileA را به fileB تغییر نام می دهد. گزینه ی –i قبل از انجام سوالی از شما می پرسد. برای تایید به سوال جواب دهید.
  کد:
  # mv -i fileA fileB

  12. دستور cat
  دستور cat برای نمایش چندین فایل به طور همزمان استفاده می شود.
  کد:
  # cat fileA fileB

  اگر شما نمی خواهید فایل را در یک صفحه مشاهده کنید ،برای نمایش فایل می توانید دستور cat را با دستورات less و more ترکیب کنید.
  کد:
  # cat install.log | less
   
  # cat install.log | more
  
  
  13.دستور cd

  با استفاده از دستور cd که برای تغییر دایرکتوری بکار می رود. همانند مثال زیر که به دایرکتوری fileA خواهد رفت.
  کد:
  # cd /fileA


  14.دستور pwd

  دستور pwd دایرکتوری ای که شما در آن هستید را نشان می دهد.
  کد:
  
  # pwd
   
  /root

  15.دستور sort

  خطوط فایل متنی را به ترتیب صعودی مرتب می کند. با استفاده از گزینه ی –r به صورت نزولی مرتب می شود.
  کد:
  
  #sort fileA.txt
   
  #sort -r fileA.txt
  
  
  16.دستور vi

  Viمحبوب ترین ویرایشگر در دسترس برروی سیستم عامل های شبه یونیکس می باشد.مثال زیر با گزینه ی –R فایل را به صورت فقط خواندنی باز می کند. برای خارج شدن :q را تایپ کنید.
  کد:
  # vi -R /etc/shadows


  17.دستور ssh

  دستور ssh برای لاگین کردن به هاست ریموت بکار می رود. برای مثال دستور زیر به هاست ریموت با آدرس 192.168.50.2 با استفاده از کاربر narad کانکت می شود.
  کد:
  # ssh narad@192.168.50.2


  برای چک کردن ورژن ssh از گزینه ی –V (با حرف بزرگ)استفاده کنید.
  کد:
  # ssh -V
   
  OpenSSH_5.3p1, OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010

  18.دستور ftp یا sftp

  دستور ftp یا sftp برای کانکت شدن به هاست ftp راه دور استفاده می شود.ftp ، file transfer protocol است و sftp، secure file transfer protocol است.به عنوان مثال دستورات زیر برای کانکت شدن به هاست ftp با آدرس 192.168.50.2 بکار می رود.
  کد:
  
  # ftp 192.168.50.2
   
  # sftp 192.168.50.2
  
  
  قرار دادن فایل ها و یا آپلود آنها با استفاده از mput انجام می شود و همچنین برای دانلود آنها از mget می توان استفاده کرد.
  کد:
  
  # ftp > mput *.txt
   
  # ftp > mget *.txt
  
  
  19.دستور service

  دستور service اسکریپت های واقع در دایرکتوری /etc/init.d را اجرا می کند. 2 راه برای استارت کردن هر سرویسی وجود دارد. به عنوان مثال ما با استفاده از دستور service سرویس httpd را استارت می کنیم.
  کد:
  
  # service httpd start
  OR
  
  # /etc/init.d/httpd start
  
  
  20. دستور free

  دستور free اطلاعات free و total و swap memory را به بایت نشان می دهد.
  کد:
  
  # free
         total    used    free   shared  buffers   cached
  Mem:    1030800   735944   294856     0   51648   547696
  -/+ buffers/cache:   136600   894200
  Swap:   2064376     0  2064376
  دستورfree با گزینه ی –t ،total memory استفاده شده و در دسترس را با بایت نشان می دهد.
  کد:
  # free -t
         total    used    free   shared  buffers   cached
  Mem:    1030800   736096   294704     0   51720   547704
  -/+ buffers/cache:   136672   894128
  Swap:   2064376     0  2064376
  Total:   3095176   736096  2359080

  21. دستور top

  دستور top فعالیت پروسسور سیستم شما را نشان می دهد و همچنین کارهای مدیریت شده توسط کرنل را به صورت بلادرنگ نشان می دهد. آن همچنین پروسسور و حافظه ی استفاده شده را نشان می دهد. دستور top را با گزینه ی u جزئیات پروسس های کاربر خاصی را نشان می دهد. از O ی بزرگ برای مرتب کردن استفاده کنید. برای خارج شدن از top نیز از q استفاده کنید.
  کد:
  
  # top -u tecmint
   
  top - 11:13:11 up 3:19, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
  Tasks: 116 total,  1 running, 115 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
  Cpu(s): 0.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
  Mem:  1030800k total,  736188k used,  294612k free,  51760k buffers
  Swap: 2064376k total,    0k used, 2064376k free,  547704k cached
   
  PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
  1889 tecmint  20  0 11468 1648 920 S 0.0 0.2  0:00.59 sshd
  1890 tecmint  20  0 5124 1668 1416 S 0.0 0.2  0:00.44 bash
  6698 tecmint  20  0 11600 1668 924 S 0.0 0.2  0:01.19 sshd
  6699 tecmint  20  0 5124 1596 1352 S 0.0 0.2  0:00.11 bash
  22.دستور tar

  دستور tar برای فشرده سازی فایل ها و فولدرها در لینوکس بکار می رود.برای مثال دستور زیر یک آرشیو را برای دایرکتوری /home با نام archive-name.tar ایجاد میکند.
  کد:
  # tar -cvf archive-name.tar /home


  برای استخراج فایل آرشیو از گزینه های زیر استفاده کنید.
  کد:
  # tar -xvf archive-name.tar

  برای اطلاعات بیشتر در مورد این دستور از لینک 18 نمونه از دستور Tar در لینوکس استفاده کنید.  23. دستور grep

  دستور grep یک رشته ی ورودی را در یک فایل جستجو می کند.تنها اطلاعات کاربر tecmint را از فایل /etc/passwd نشان دهید. ما می توانیم از گزینه ی –i برای از بین بردن حساسیت حروف بزرگ و کوچک استفاده کنیم.
  کد:
  # grep tecmint /etc/passwd
   
  tecmint:x:500:500::/home/tecmint:/bin/bash

  24.دستور find

  دستور find برای جستجوی رشته ها و فایل ها و دایرکتوری ها استفاده می شود. مثال زیر لغت tecmint را در پارتیشن / جستجو می کند.
  کد:
  
  # find / -name tecmint
   
  /var/spool/mail/tecmint
  /home/tecmint
  /root/home/tecmint
  25.دستور lsof

  Lsof معنی لیستی از تمام فایل های باز را می دهد. دستور زیر تمامی فایل های باز که توسط کاربر tecmint را نمایش می دهد.
  کد:
  # lsof -u tecmint
   
  COMMAND PID  USER  FD  TYPE   DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
  sshd  1889 tecmint cwd  DIR   253,0   4096   2 /
  sshd  1889 tecmint txt  REG   253,0  532336 298069 /usr/sbin/sshd
  sshd  1889 tecmint DEL  REG   253,0     412940 /lib/libcom_err.so.2.1
  sshd  1889 tecmint DEL  REG   253,0     393156 /lib/ld-2.12.so
  sshd  1889 tecmint DEL  REG   253,0     298643 /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0
  sshd  1889 tecmint DEL  REG   253,0     393173 /lib/libnsl-2.12.so
  sshd  1889 tecmint DEL  REG   253,0     412937 /lib/libkrb5support.so.0.1
  sshd  1889 tecmint DEL  REG   253,0     412961 /lib/libplc4.so

  26.دستور last

  با دستور last می می توانیم فعالیت کاربر را در سیستم بررسی کنیم.همچنین این دستور می تواند توسط کاربر معمولی نیز اجرا شود. آن اطلاعات کامل کاربر را همچون terminal، time، date system reboot یا boot و kernel version نمایش خواهد داد.
  کد:
  
  # last
   
  tecmint pts/1    192.168.50.1   Tue Sep 18 08:50  still logged in
  tecmint pts/0    192.168.50.1   Tue Sep 18 07:59  still logged in
  reboot  system boot 2.6.32-279.el6.i Tue Sep 18 07:54 - 11:38 (03:43)
  root   pts/1    192.168.50.1   Sun Sep 16 10:40 - down  (03:53)
  root   pts/0    :0.0       Sun Sep 16 10:36 - 13:09 (02:32)
  root   tty1     :0        Sun Sep 16 10:07 - down  (04:26)
  reboot  system boot 2.6.32-279.el6.i Sun Sep 16 09:57 - 14:33 (04:35)
  narad  pts/2    192.168.50.1   Thu Sep 13 08:07 - down  (01:15)
  شما می توانید last را برای کاربر خاصی نیز استفاده کنید.
  کد:
  
  # last tecmint
   
  tecmint pts/1    192.168.50.1   Tue Sep 18 08:50  still logged in
  tecmint pts/0    192.168.50.1   Tue Sep 18 07:59  still logged in
  tecmint pts/1    192.168.50.1   Thu Sep 13 08:07 - down  (01:15)
  tecmint pts/4    192.168.50.1   Wed Sep 12 10:12 - 12:29 (02:17)
  27. دستور ps

  دستور ps پروسس های درحال اجرای سیستم را نمایش می دهد. مثال زیر تنها پروسس init را نمایش می دهد.
  کد:
  # ps -ef | grep init
   
  root     1   0 0 07:53 ?    00:00:04 /sbin/init
  root   7508 6825 0 11:48 pts/1  00:00:00 grep init

  28.دستور kill

  دستور kill برای خاتمه دادن به پروسس ها استفاده می شود. ابتدا id ی پروسس را با استفاده از دستور ps پیداکرده و با دستور kill -9 پروسس را خاتمه دهید.
  کد:
  # ps -ef | grep init
  root     1   0 0 07:53 ?    00:00:04 /sbin/init
  root   7508 6825 0 11:48 pts/1  00:00:00 grep init
  # kill- 9 7508  29.دستورrm

  دستور rm برای حذف یک فایل بدون پرس و جو برای تایید ، استفاده می شود.
  کد:
  # rm filename


  با استفاده از گزینه ی –i می توانید از سوال تایید قبل از حذف استفاده کنید. با استفاده از گزینه های –r و –f فایل به صورت force و بدون تایید حذف خواهد شد.
  کد:
  
  # rm -i test.txt
   
  rm: remove regular file `test.txt'?
  30.مثال دستور mkdir

  دستور mkdir دستوری است که برای ایجاد دایرکتوری در لینوکس استفاده می شود.
  کد:
  # mkdir directoryname


  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 02-18-2017, 03:32 PM.

درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

شبکه های اجتماعی

ایمیل مدیریت

Habili@linux-zone.org

در حال انجام ...
X