بخشی از فیلم های آموزشی دوره LPIC 2 - Exam 201

فیلم آموزش فارسی Introduction LPIC 2 -Exam 201 و همچنین معرفی مباحث مطرح در این دوره

فیلم آموزش فارسی Tune کردن یا بهینه سازی کردن هارد دیسک