سلام
جهت قطع کردن تماس یا غیر فعال کردن داخلی که ریجیستر هستش ابتدا وارد کنسول Asterisk شده وبعدش برای قطع کردن تماس داخلی شماره 2000 به این صورت عمل میکنیم :

hangup request SIP/2000-00000004

بعد از / تب بزنید تا لیست تماسها رو نشونتون بده