زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس (++C) طراحی شده*است تا مستقیماً و بصورت جامع از چندین شیوه برنامه*نویسی (برنامه*نویسی ساخت*یافته، برنامه*نویسی شی*گرا، انتزاع داده، و برنامه*نویسی جنریک) بدون یک محیط پیچیده بتوان استفاده نمود. ++C یک زبان برنامه*نویسی رایانه*ای همه*منظوره، شیءگرا، سطح بالا و چندرگه، عمومی و با قابلیت*های سطح بالا و سطح پایین می*باشد (یک زبان سطح میانی در نظر گرفته می*شود) که در مقایسه با C ویژگی*های جدیدی مانند تعریف متغیر به عنوان عبارت، تغییر نوع*های همانند تابع، new/حذف، نوع داده bool، توابع درون*خطی، آرگومان پیشفرض، گرانبارسازی عملگر و تابع، فضای نام و عملگر تعیین حوزه ::، کلاس*ها، قالب*ها، پردازش استثنا، کنترل نوع زمان اجرا، عملگرهای سربار شده ورودی (<<) و خروجی (>>) و ... را معرفی نموده*است.

عناوین آموزشی:
- آشنایی با برنامه نویسی C++
- مقدمه ای بر کلاس ها و اشیاء
- جملات کنترلی
- توابع
- آرایه ها و بردارها
- اشاره گرها و اشاره گرهای مبتنی بر رشته ها
- کلاس ها
- سرریزی عملگر، آبجکت های آرایه و رشته
- برنامه نویسی شی گرا: وراثت
- برنامه نویسی شی گرا: پلی مورفیسم
- قالب
- پردازش استثنا
- کتابخانه قالب استاندارد (STL)
- الگوریتم های STL، کلاس Bitset و اشیاء تابع
- و ...
C++ Fundamentals I and II LiveLessons is for software developers new to C++ and object-oriented programming.
Developed for programmers with a background in high-level language programming, this video course applies the Deitels' signature live-code approach to teaching programming and explores the C++ language and C++ Standard Libraries in depth.
The video presents key C++ concepts in the context of fully tested programs, not code fragments. The video presents over 200 C++ applications with over 15,000 lines of proven C++ code.
You start with an introduction to C++ using an early classes and objects approach, then rapidly move on to more advanced topics, including templates, exception handling, and the Standard Template Library (STL). You’ll enjoy the Deitels’ classic treatment of object-oriented programming. When you’re finished, you’ll have everything you need to build object-oriented C++ applications.

Topics include:
- Dive into C++
- Introduction to C++ Programming
- Introduction to Classes and Objects
- Control Statements
- Functions
- Arrays and Vectors
- Pointers and Pointer-Based Strings
- Classes: A Deeper Look
- Operator Overloading; String and Array Objects
- Object-Oriented Programming: Inheritance
- Object-Oriented Programming: Polymorphism
- Templates
- Exception Handling
- Standard Template Library (STL)
- STL Containers and Container Adapters Lesson
- STL Algorithms, the Bitset Class, and Function Objects
دوره آموزشی - 1429 مگابایت
دانلود - بخش اول
دانلود - بخش دوم
دانلود - بخش سوم