سار پرنده ای است بسیار اجتماعي و بسيار پر سروصدا كه اغلب صداي پرندگان ديگر را تقليد مي كند
جثه پر(تپل)، دم كوتاه و منقار دراز و نوك*تيزی دارد و همه*چيز خوار بوده و پروازش سريع و مستقيم می باشد.

sar

ببخشید مثل اینکه دارم بیراهه می روم، منظورم از سار(sar=System Activity Report) یکی از ابزار های بسیار جالب و کارا تحت سیستم عامل های خانواده UNIX/Linux می باشد.

بوسیله فرمان sar می توانید ثانیه به ثانیه از وضعیت پردازنده و حافظه و ترافیک شبکه و تجهیزاتی مانند دیسک و غیره مطلع گردید و خروجی فرمان sar فقط تعدادی عدد می باشد که تحلیل آن ممکن

است ساده نباشد و شاید بعضی از کارشناسان و مدیران تمایل داشته باشند وضعیت سیستم را بصورت گرافیک ببیند به همین منظور بسته نرم افزاری بنام ksar وجوددارد که توصیه می شود نصب گردد.

بپیوست مقاله بسیار جالبی در زمینه نصب و راه اندازی sysstat , sar, ksar و نمونه های از خروجی ksar آمده است.

با عذرخواهی مجدد که فکر می کردم بایستی مقاله ای در باره پرنده سار ارسال نمایم شما را به خواندن مقاله پیوست که در رابطه با System Activity Report و راه اندازی ksar می باشد دعوت می نمایم.

نکته: چه بخواهید، چه نخواهید، دنیای آینده ازآن لینوکس است....