قبل از اینکه الستیکس را مجدد نصب کنم فکس های دریافتی به راحتی به ایمیل داخلی ارسال می شد . ولی الان این اتفاق نمی افتد . لطفا راهنمایی کنید .
الستیکس ورژن 4 است و ایمیل داخلی هم روی کریو است