راه ایجاد call completion در الستیکس 2.5 به چه صورتیه؟

اینکه اگر به داخلی زنگ زدند و اشغال بود یک کد را بگبرند و تماس را قطع کنند وقتی داخلی از اشغال بودن دراومد خود سیستم تماس را برقرار کنه


از طریق
Optional Destinations نمیشه این کار را انجام داد؟

png

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید