سلام دوستان کسی میدونه چطور فکس هایی که از طریق فکس مجازی دریافت میکنیم رو به یک ایمیل شخصی مثلا جیمیل ارسال کرد؟
من به سرور ویپ اینترنت دادم. یه میل سرور هم ساختم فکس ها رو دریافت میکنم داخل الستیکس اما برای ارسال به ایمیل ریموت smtp رو که میخوام تنظیم کنم کانکت نمیشه به سرور جیمیل