سلام
در قسمتی از voice mail میگه که اگه میخواهید به اپراتور وصل شوید کلید 0 را فشار دهید .
چندتا سوال :
اپراتور کیه ؟ کجا مشخص میشه ؟ کجا تنظیم میکنیم که به این داخلی ( اپراتور ) وصل بشه ؟