بعضی مواقع در لینوکس case sensitive بودن در هنگام استفاده از Tab و یا به عبارتی auto completion آزار دهنده می شود . به طور نمونه فایلی داریم با نام Vahid و یا دایرکتوری به نام Abanegan که می خواهیم در ابتدا فایل Vahid را بخوانیم و سپس به دایکتوری Abanegan مراجعه کنیم .

اگر برای خواندن محتوای فایل Vahid ما دستور cat vah را تایپ کنیم و Tab را بزنیم هر چقدر که این عملیات را انجام دهیم دستور برای ما کامل نخواهد شد و به همین منوال برای رفتن به دایرکتوزی Abanegan اگر ما دستور cd aba را بزنیم با زدن Tab برای ما دستور کامل نخواهد شد . در بعضی مواقع قابلیت case sensitive بودن در هنگام استفاده از Tab در لینوکس آزار دهنده است ولی از آنجایی که در لینوکس همه چیز قبل تغییر است میتوانید این قا بلیت را نیز off کنید .!!!

برای اینکار کافی است دستور زیر را در .bashrc یوزر مربوطه ای که میخواهید قابلیت case sensitive بودن در هنگام bash completion برای او غیر فعال شود را قرار دهید .

bind 'set completion-ignore-case on'و یا عبارت

set completion-ignore-case on

را در فایل /etc/inputrc اضافه کنید

حال یک shell جدید باز کنید این بار با زدن دستور cat vah و زدن کلید Tab دستور فوق کامل گردیده و cat Vahid برای ما کامل می گردد و همین اتفاق نیز برای دستور cd aba و زدن کلید Tab را رخ می دهد که با این کار عبارت cd Abanegan برا ی ما کامل می شود !جالب است نه !! هیچ چیز در لینوکس غیر قابل تغییر نیست !