یکی از مفید ترین نکته هایی که بسیاری از افرادی که سالها با لینوکس کار کرده و از آن اطلاعی ندارند . جایگزین کردن عبارتی در دستوری است که قبلا زده اید به طور مثال فرض کنید می خواهید به سروری با آیپی فرضی 192.168.100.1 با یوزر vahid ارتباط ssh برقرار کنید برای این کار دستور زیر را تایپ می کنیدSsh –l vahid 192.168.100.1

و یا

Ssh vahid@192.168.100.1

ولی بعد از زدن دستور فوق یادتان می افتد که بهتر است یا یوزر abanegan با سرور مورد نظر ssh بزنید . در این حالت اکثر افراد با استفاده از کلید بالا دستور را آورده و شروع به تصحیح و پاک کردن عبارت vahid و جانشینی آن با عبارت abanegan می کنند . ولی راه بسیار ساده تری هم وجو دارد

شما کافی است عبارتی که می خواهد دستور زیر را تایپ کنید

^vahid^abanegan

به طور خودکار در دستور قبلی عبارت vahid با abanegan جایگزین می گردد .

بیشترین کاربرد نکته فوق وقتی است که طول دستور زیاد می باشد.

نمونه دیگر این دستور هنگامی است که میخواهید package ای را با استفاده از دستور yum نصب کنید و اشتباها نام package را اشتباهی تایپ می کنید

yum install wrong-package-name

و بعد از آن میخواهید آن را تصحیح کنید

کافیست فقط عبارت

^wrong^correct

را تایپ کنید تا در دستور قبلی عبارت correct جانشین عبارت wrong گردد

yum install correct -package-nameنکته :اگر دستوری که شما می خواهید عبارتی را در آن تغییر دهید آخرین دستور زده شده نیست باید به صورت زیر عمل کنید .

ابتدا پیدا میکنید که چندمین دستوری زده شده است که با زدن دستور history شماره دستورها نمایش داده می شود .

سپس به صورت زیر عمل می کنید .

به طور مثال می خواهیم در دستور 123 ام مقدارvahid را به abanegan تغییر دهیم برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم .