با سلام.
تعداد عمده خرید دارم. لطفا اطلاعات تماستون را ایمیل کنید .
m_esmaeili@salmanshahr.shatel.ir

با سپاس