مدل : OpenVox IcallDroid

ظرفیت یک پورت fxo و یک پورت fxs
پشتیبانی از 10 مکالمه SIP همزمان
پشتیبانی Firewall
Fax&VoiceMail to Email
CRM Support,CDR,Quere,IVR,...
مناسب برای دفاتر کوچک جهت اتصال یک خط شهری به مرکز تلفن و یا برقراری ارتباط با مرکز تلفن سنتی
پشتیبانی از Skype

icalldriod-jpg