مدل : sangoma appliances netborder lync server solution

با ظرفیت یک E1 و چهار خط FXS
با پشتیبانی از پروتکل PRI
تایید شده توسط microsoft
کیس با ارتفاع 1U به صورت Rackmount


lync-express-server-1-jpg
lync-express-server-2-jpg