مدل : netborder ss7 appliance ss7 to voip gateway

با ظرفیت 1 یا 32 لینک E1
پشتیبانی از H.323-SIGTRAN M2UA-ISUP-H.248-SIP
مدیریت از طریق RADIUS-SNMP-CLI-WEB GUI
امکان ایجاد CLUSTER تا ظرفیت 256 لینک
امکان تعریف 16 لینک سیگنالینگ
کیس با ارتفاع 1U یا 2U به صورت RACKMOUNT


ss7-appliance-jpg