این جور مشکلات باید بررسی بشه و تا لاگ به صورت کامل بررسی نشه نمیشه مشکل رو پیدا کرد
مگه میشه فقط همین لاک ها بیفته؟!!!
لاگ dial باید باشه