سلام کال سنتری هست که دارای سه صف تماس با استراتژی زنگ rrmemory میباشد و در گزینه های هر صف skip busy agent's روی yes قرار دارد و برای تمام extention ها callwaiting غیرفعال شده. مشکل اینجاست که با توجه به همه اینها باز هم وقتی تماس در صف وارد میشود و agent مشغول مکالمه است تماس پشت خط همان agent مشغول میرود. اگر کسی پیشنهادی برای رفع این مشکل داره بگه ممنون میشم کمک کنید.