سلام.
مفهوم Subnetting یعنی یک رنج آی پی را بگونه ای دستکاری کنیم که بشه چندین شبکه LAN ایجاد کرد. در این فیلم یه سناریو با این مفهوم پیاده سازی میکنیم.

یک فیلم آموزشی در این راستا :
کد:
http://www.aparat.com/v/Aw4M9
:280::280: