سلام. اگر براتون مقدوره یه لوکال ریپازیتوری راه اندازی کنید. به این صورت که یه سرور...