سلام ، این مشکل به خاطر یکی از extension های php هستش
اون داره وقفه ایجاد می کنه باید حذفش...