سلام و عرض ادب
در صورتی که از تجهیزتون به جایی تانل زده شده باشه، تا زمانی که route...