سلام به همه. توی شبکه ما یکی داره آپلود و دانلود شدید میذاره و من نمیتونم پیداش کنم....