سلام. وقتی از یکی از سرورهای esxi خودم export میگیرم و میخوام از سیستم خودم به سرور جدید deploy کنم با خطای OVF deployment fails with the error: "task...