سلام،
چند روزه که تمام گرافهایی که دارم بهم ریخته و اطلاعات لحظات آخر را نشون نمیده!
مشکل از چی میتونه باشه؟

...