روش های زیادی واسه هک اکانت اینستا هست که یکی از اونا استفاده از پسورد کرکر هست... پسورد کرکر (Password Cracker) یک برنامه یا فرایندیه...