سلام
توسط شرکتی برای من سه فایل با پسوند cer ارسال شده به همراه یک فایل Private Key
دوستان...