در مورد هک توییتر کسی چیزی میدونه؟
این مقاله رو از پلازامگ در موردش خوندم.