سلام وقت همگی بخیر. راستش خیلی اشنایی با لینوکس ندارم ولی برای موضوعی مجبورم ازین سیستم...