کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها

انجمن: بخش آموزش سیسکو >> Cisco

سوال و جواب های عمومی سیسکو

بخشها   آخرين نوشته

 1. بررسی مسایل و مشکلات پیرامون شبکه های سیسکو

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 8
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 5
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 2. بررسی مسایل و مشکلات پیرامون روتینگ و سویچینگ سیسکو

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 59
  • نوشته ها: 82
  1. RIP

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 8
   • نوشته ها: 8
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 5
   • نوشته ها: 14
  4. BGP

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 18
   • نوشته ها: 20
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 11
   • نوشته ها: 11
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 14
   • نوشته ها: 17
  7. VTP

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. STP

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 3. بررسی مسایل و مشکلات پیرامون ویپ و ویدیو سیسکو

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 35
  • نوشته ها: 107
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 26
   • نوشته ها: 61
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 4
   • نوشته ها: 26
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 9
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 4. بررسی مسایل و مشکلات پیرامون هک و امنیت و بازیابی پسورد های انواع دیوایس های سیسکو

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 4
  • نوشته ها: 6
  1. VPN

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 1
   • نوشته ها: 1
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. IDS

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. IPS

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  5. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  6. AAA

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  7. ISE

   عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  8. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  9. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  10. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  11. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 3
   • نوشته ها: 5
 5. بررسی مسایل و مشکلات پیرامون نرم افزار شبیه ساز GNS3 وتمرینات آموزشی

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 8
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 2
   • نوشته ها: 8
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 6. بررسی مسایل و مشکلات پیرامون نرم افزار شبیه ساز Packet Tracer

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 2
  • نوشته ها: 10
 7. All other Cisco networking related discussions.

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 74
  • نوشته ها: 127
 8. عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 15
  • نوشته ها: 15
  1. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  2. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 10
   • نوشته ها: 10
  3. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
  4. عملیات انجمن:

   آمار انجمن:

   • موضوع ها: 0
   • نوشته ها: 0

   آخرين نوشته:

   هرگز
 9. محلی برای معرفی، دانلود و درخواست کتابهای الکترونیکی سیسکو

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 23
  • نوشته ها: 67
 10. محلی برای معرفی، دانلود و درخواست نرم افزارهای تخصصی سیسکو

  عملیات انجمن:

  آمار انجمن:

  • موضوع ها: 9
  • نوشته ها: 13

اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن