اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

حل خطای css.php not found or unable to stat referer

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • حل خطای css.php not found or unable to stat referer

  من اسکریپت انجمن ساز ویبولتین نصب کردم بودم. بعد از نصب css ها کامل لود نمیشد و باعث میشد همه چی به هم ریخته نمایش داده بشه. لاگ های httpd رو بررسی کردم که خطای زیر رو میداد.
  کد اچ تی ام ال:
  [php7:error] [pid 22978] [client 31.59.1.90:21745] script '/var/www/html/css.php' not found or unable to stat, referer: http://192.168.10.10/
  این خطا مربوط به فعال نبودن AllowOverride در فایل httpd.conf هستش. از مسیر /etc/httpd/conf/httpd.conf فایل رو باز کردم سپس در قسمت <Directory "/var/www/html"> آپشن AllowOverride رو برابر با all قرار دادم.
  کد اچ تی ام ال:
  <Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    #
    # The Options directive is both complicated and important. Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    #
    Options Indexes FollowSymLinks
  
    #
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #  Options FileInfo AuthConfig Limit
    #
      AllowOverride all
  
    #
    # Controls who can get stuff from this server.
    #
    Require all granted
  </Directory>
  فراموش نکنید بعدش سرویس httpd را restart کنید.
  کد PHP:
  # systemctl restart httpd 
پردازش ...
X
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها