اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

Access denied for user 'root@localhost' (using password:NO)

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • Access denied for user 'root@localhost' (using password:NO)

  من روی یک centos 6.5 تازه نصب شده با دستور yum پکیج mysql را نصب کردم اما زمانیکه میخواهم برای root آن و با استفاده از دستور mysql_secure_installation پسورد تعریف کنم، error زیر را دریافت میکردم. در همین انجمن سرچ کردم و طبق آموزش زیر هم selinux رو برای برطرف کردن مشکل غیر فعال کردم، اما همچنان error رو دریافت میکنم. لطفا راهنمایی کنید مشکل از چی هست ؟

  وقتی من دستور زیر رو میزنم :
  کد PHP:
  mysql -u root password '123' 
  با خطای زیر مواجه میشم :
  کد PHP:
  Access denied for user 'root@localhost' (using password:NO
  اما وقتی هم میخوام به مای اسکیول لاگین کنم بازم ازم پسورد میخواد که من پسورد رو ندارم.
  کد PHP:
  mysql -u root -
  پیشاپیش از شما متشکرم.

 • #2
  برای این چنین خطاهایی شما باید پسورد جدید برای کاربری root به عنوان ادمین سیستم تعریف کنید. مراحل زیر را دنبال کنید.

  ابتدا مطمئن شوید با اجرای دستور زیر error زیر را دریافت میکنید.
  کد PHP:
  [root ~]# mysql -u root
  ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password:NO
  1 - سرویس mysql را با استفاده از دستور زیر stop کنید.
  کد PHP:
  [root ~]# service mysql stop   
  mysql stop/waiting 
  2 - mysql را بدون هیچ گونه سطوح دسترسی و با استفاده از آپشن زیر start کنید. این آپشن به منظور bootup کردن استفاده میشود و از سیستم سطوح دسترسی مای اسکیول استفاده نمیکند.
  کد PHP:
  [root ~]# mysqld_safe --skip-grant-tables & 
  در این لحظه ترمینال متوقف میشود. آن ترمینال را در همان حالت رها کنید ترمینال جدیدی باز کنید و مرحله 3 را اجرا کنید.

  3 - اکنون وارد کنسول mysql میشویم.
  کد PHP:
  [root ~]# mysql -u root
  mysql
  4 - تنظیمات پرمیژن را برای کاربر root همانند زیر اجرا میکنیم تا مشکلات آن رفع شود.
  کد PHP:
  mysql> use mysql;
  Database changed
  mysql
  select from  user;
  Empty 
  set (0.00 sec)
  mysqltruncate table user;
  Query OK0 rows affected (0.00 sec)
  mysqlflush privileges;
  Query OK0 rows affected (0.01 sec)
  mysqlgrant all privileges on *.* to root@localhost identified by 'YourNewPassword' with grant option;
  Query OK0 rows affected (0.01 sec
  اگر شما نمیخواهید برای کاربر root پسوردی تعریف کنید از دستورات زیر استفاده کنید :
  کد PHP:
  mysqlgrant all privileges on *.* to root@localhost identified by '' with grant option;
  Query OK0 rows affected (0.01 sec)*
  mysqlflush privileges;
  Query OK0 rows affected (0.00 sec
  با اجرای دستور زیر از نتیجه مطمئن شوید.
  کد PHP:
      mysqlselect hostuser from user;
  +-----------+------+
  host      user |
  +-----------+------+
  localhost root |
  +-----------+------+
  1 row in set (0.00 sec
  5 - از شل خارج شوید و مای اسکیول را در مد نرمال restart کنید.
  کد PHP:
    mysqlquit; [root ~]# kill -KILL [PID of mysqld_safe] [root ~]# kill -KILL [PID of mysqld] [root ~]# service mysql start 
  6 - اکنون شما میتوانید با موفقیت و با پسوردی که تعریف کردید به مای اسکیول login کنید، یا دستور mysql_secure_installation رو اجرا کنید.
  کد PHP:
   [root ~]# mysql -u root -pYourNewPassword
   
  mysql
  موفق باشید.

  نظر

  پردازش ...
  X
  کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها