اطلاعیه

بستن

در حال به روز رسانی سیستم

سلام و احترام خدمت دوستان و سروران گرامی. نرم افزار انجمن در حال به روز رسانی جهت خدمات رسانی بهتر به شما دوستان گرامی میباشد و چند روزی با اختلال مواجه هستیم. از صبر و بردباری شما سپاسگذاریم.
مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر

مشکل ssl در نصب پکیج با استفاده از pip

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • مشکل ssl در نصب پکیج با استفاده از pip

  سلام. سیستم های اوبونتو شرکت به تازگی نمیتوانند از pip برای نصب پکیج ها استفاده کنند.
  کد PHP:
  pip install - -trusted-host pypi.org - -trusted-host files.pythonhosted.org <packagename> -
  و ارور زیر را دریافت می کنند:
  کد PHP:
  Exception:
  Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 346in _make_request
  self
  ._validate_conn(conn)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 787in _validate_conn
  conn
  .connect()
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connection.py"line 252in connect
  ssl_version
  =resolved_ssl_version)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/util/ssl_.py"line 305in ssl_wrap_socket
  return context.wrap_socket(sockserver_hostname=server_hostname)
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 377in wrap_socket
  _context
  =self)
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 752in __init__
  self
  .do_handshake()
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 988in do_handshake
  self
  ._sslobj.do_handshake()
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 633in do_handshake
  self
  ._sslobj.do_handshake()
  socket.timeout_ssl.c:629The handshake operation timed out

  During handling of the above exception
  another exception occurred:

  Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 560in urlopen
  body
  =bodyheaders=headers)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 349in _make_request
  self
  ._raise_timeout(err=eurl=urltimeout_value=conn.timeout)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 309in _raise_timeout
  raise ReadTimeoutError
  (selfurl"Read timed out. (read timeout=%s)" timeout_value)
  pip._vendor.requests.packages.urllib3.exceptions.R eadTimeoutErrorHTTPSConnectionPool(host='files.pythonhosted.org'port=443): Read timed out. (read timeout=15)

  During handling of the above exceptionanother exception occurred:

  Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/basecommand.py"line 209in main
  status 
  self.run(optionsargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/commands/install.py"line 328in run
  wb
  .build(autobuilding=True)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/wheel.py"line 748in build
  self
  .requirement_set.prepare_files(self.finder)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/req/req_set.py"line 360in prepare_files
  ignore_dependencies
  =self.ignore_dependencies))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/req/req_set.py"line 577in _prepare_file
  session
  =self.sessionhashes=hashes)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 810in unpack_url
  hashes
  =hashes
  File 
  "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 649in unpack_http_url
  hashes
  )
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 842in _download_http_url
  stream
  =True,
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py"line 480in get
  return self.request('GET'url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 378in request
  return super(PipSessionself).request(methodurl, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py"line 468in request
  resp 
  self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py"line 576in send
  adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/adapters.py"line 376in send
  timeout
  =timeout
  File 
  "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 610in urlopen
  _stacktrace
  =sys.exc_info()[2])
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/util/retry.py"line 228in increment
  total 
  -= 
  به نظر می آید که مشکل در ssl است. در فایل sessions.py هم، self.verify=False شد ولی همچنان این مشکل باقی است. لازم به ذکر است که این سیستم ها سایت های https را باز می کنند و پروکسی هم ست نشده.لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ویرایش توسط Habili : http://linux-zone.org/forums/member/5-habili در ساعت 12-05-2018, 02:37 PM

 • #2
  کسی نمی تواند در این مورد راهنمایی کند؟؟؟

  نظر

  پردازش ...
  X