اطلاعیه

بستن
No announcement yet.

مشکل ssl در نصب پکیج با استفاده از pip

بستن
X
 
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
Clear All
پست های جدید

  مشکل ssl در نصب پکیج با استفاده از pip

  سلام. سیستم های اوبونتو شرکت به تازگی نمیتوانند از pip برای نصب پکیج ها استفاده کنند.
  کد PHP:
  pip install - -trusted-host pypi.org - -trusted-host files.pythonhosted.org <packagename> -
  و ارور زیر را دریافت می کنند:
  کد PHP:
  Exception:
  Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 346in _make_request
  self
  ._validate_conn(conn)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 787in _validate_conn
  conn
  .connect()
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connection.py"line 252in connect
  ssl_version
  =resolved_ssl_version)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/util/ssl_.py"line 305in ssl_wrap_socket
  return context.wrap_socket(sockserver_hostname=server_hostname)
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 377in wrap_socket
  _context
  =self)
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 752in __init__
  self
  .do_handshake()
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 988in do_handshake
  self
  ._sslobj.do_handshake()
  File "/usr/lib/python3.5/ssl.py"line 633in do_handshake
  self
  ._sslobj.do_handshake()
  socket.timeout_ssl.c:629The handshake operation timed out

  During handling of the above exception
  another exception occurred:

  Traceback (most recent call last):
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 560in urlopen
  body
  =bodyheaders=headers)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 349in _make_request
  self
  ._raise_timeout(err=eurl=urltimeout_value=conn.timeout)
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 309in _raise_timeout
  raise ReadTimeoutError
  (selfurl"Read timed out. (read timeout=%s)" timeout_value)
  pip._vendor.requests.packages.urllib3.exceptions.R eadTimeoutErrorHTTPSConnectionPool(host='files.pythonhosted.org'port=443): Read timed out. (read timeout=15)

  During handling of the above exceptionanother exception occurred:

  Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/basecommand.py"line 209in main
  status 
  self.run(optionsargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/commands/install.py"line 328in run
  wb
  .build(autobuilding=True)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/wheel.py"line 748in build
  self
  .requirement_set.prepare_files(self.finder)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/req/req_set.py"line 360in prepare_files
  ignore_dependencies
  =self.ignore_dependencies))
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/req/req_set.py"line 577in _prepare_file
  session
  =self.sessionhashes=hashes)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 810in unpack_url
  hashes
  =hashes
  File 
  "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 649in unpack_http_url
  hashes
  )
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 842in _download_http_url
  stream
  =True,
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py"line 480in get
  return self.request('GET'url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/download.py"line 378in request
  return super(PipSessionself).request(methodurl, *args, **kwargs)
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py"line 468in request
  resp 
  self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/sessions.py"line 576in send
  adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/share/python-wheels/requests-2.9.1-py2.py3-none-any.whl/requests/adapters.py"line 376in send
  timeout
  =timeout
  File 
  "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/connectionpool.py"line 610in urlopen
  _stacktrace
  =sys.exc_info()[2])
  File "/usr/share/python-wheels/urllib3-1.13.1-py2.py3-none-any.whl/urllib3/util/retry.py"line 228in increment
  total 
  -= 
  به نظر می آید که مشکل در ssl است. در فایل sessions.py هم، self.verify=False شد ولی همچنان این مشکل باقی است. لازم به ذکر است که این سیستم ها سایت های https را باز می کنند و پروکسی هم ست نشده.لطفا راهنمایی بفرمایید.
  آخرین ویرایش توسط Habili; در تاریخ/ساعت 12-05-2018, 03:37 PM.

  #2
  کسی نمی تواند در این مورد راهنمایی کند؟؟؟

  کامنت

  درباره انجمن منطقه لینوکسی ها

  انجمن منطقه لینوکسی ها با هدف ارتقاء سطح علمی کاربران در سطح جهانی و همچنین کمک به بالا بردن سطح علمی عمومی در زمینه های تخصصی فوق پایه گذاری شده است. انجمن منطقه لینوکسی ها از طریق کارشناسان و متخصصان پاسخگوی سوالات گوناگون کاربران مبتدی یا پیشرفته میباشد تا حد امکان تلاش شده که محیطی متنوع و کاربر پسند و به دور از هرگونه حاشیه جهت فعالیت کاربران در این انجمن ایجاد شود. لذا ما به صورت مستمر برای پیشرفت کمی و کیفی محتوی و اطلاعات انجمنمان میکوشیم که این برای ما ارزشمند و حائز اهمیت است. کلیه حقوق،اطلاعات و مقالات در این انجمن متعلق به سایت منطقه لینوکسی ها میباشد، و هرگونه نسخه برداری بدون ذکر منبع مورد پیگرد قانونی خواهد شد.

  شبکه های اجتماعی

  ایمیل مدیریت

  Habili@linux-zone.org

  در حال انجام ...
  X