اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

خطای Postfix unable to find /etc/postfix/virtual file

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • خطای Postfix unable to find /etc/postfix/virtual file

  من روی اوبونتو 12.04 میل سرور postfix را راه اندازی کردم و دامین خودم را در فایل /etc/postfix/virtual دامین خود را تعریف کردم. اما زمانیکه از دامین مورد نظر ایمیلی ارسال میکنم، ایمیل ارسال نمیشود و در log های ایمیل خطاهای زیر را دریافت میکردم.
  کد PHP:
  irtual is unavailableopen database /etc/postfix/virtual.dbNo such file or directory
  warning
  hash:/etc/postfix/virtual lookup error for "example@mydomain.com"
  warning705B58190Evirtual_alias_maps map lookup problem for example@mydomain.com  -- deferring delivery 
  سوال : چرا postfix نمیتواند فایل /etc/postfix/virtual را پیدا کند؟ در حالیکه من از مسیر مورد نظر ls میگرفتم فایل موجود بود.
  کد PHP:
  warninghash:/etc/postfix/vls -la
  total 96
  drwxr
  -xr-x   3 root root  4096 Jul  4 08:46 .
  drwxr-xr-x 102 root root  4096 Jun 24 06:23 ..
  -
  rw-r--r--   1 root root   274 Jun 24 06:23 dynamicmaps.cf
  -rw-r--r--   1 root root  1549 Jul  4 08:46 main.cf
  -rw-r--r--   1 root root  5531 Jun 24 06:23 master.cf
  -rw-r--r--   1 root root 19707 Feb 20 20:03 postfix-files
  -rwxr-xr-x   1 root root  8729 Feb 20 20:03 postfix-script
  -rwxr-xr-x   1 root root 26498 Feb 20 20:03 post-install
  drwxr
  -xr-x   2 root root  4096 Feb 20 20:03 sasl
  -rw-r--r--   1 root root    43 Jul  4 08:27 virtual
  -rw-r--r--   1 root root   130 Jul  4 08:26 vmailbox

  cat virtual
  example
  @mydomain.com post-test@dotancohen.com

  cat main.cf grep virtual
  virtual_mailbox_domains 
  mydomain.com
  virtual_mailbox_base 
  = /var/mail/vhosts
  virtual_mailbox_maps 
  hash:/etc/postfix/vmailbox
  virtual_minimum_uid 
  100
  virtual_uid_maps 
  = static:5000
  virtual_gid_maps 
  = static:5000
  virtual_alias_domains 
  fastupfront.com
  virtual_alias_maps 
  hash:/etc/postfix/virtual
  # virtual_alias_maps = /etc/postfix/virtual # I tried without the 'hash:' prefix as well. 
  دامینی که من استفاده میکنم دامین واقعی است و در سرور بایند برای این آدرس A و MX رکورد را تعریف کردم و از تنظیمات DNS ی هم مطمئن بودم.

  جواب مشکل :

  مشکل این بود که بعد از تغیر در فایل /etc/postfix/virtual حتما باید دو دستور زیر را به منظور اعمال تغییرات اجرا میشد.
  کد PHP:
  sudo postmap /etc/postfix/virtual
  sudo service postfix reload 
  ویرایش توسط Habili : http://linux-zone.org/forums/member/5-habili در ساعت 06-11-2018, 03:46 PM
پردازش ...
X
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها