اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

حل مشکل zabbix server is not running

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • حل مشکل zabbix server is not running

  امروز درگیر سناریوی راه اندازی مانیتورینگ زبیکس بودم، بعد از نصب و راه اندازی zabbix وارد کنترل پنل که شدم با خطای zabbix server is not running the information displayed may not be current مواجه شدم. برای ترابل شوت مشکل ابتدا وضعیت سرویس zabbix-server رو مطابق زیر بررسی کردم که خطای (code=exited, status=1/FAILURE) را مشاهده کردم.
  کد PHP:
  # systemctl status zabbix-server.service
  ● zabbix-server.service Zabbix Server
     Loaded
  loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.servicedisabledvendor presetenabled)
     
  Activeactivating (auto-restart) (Result: exit-codesince Mon 2018-05-07 09:16:49 EDT7s ago
    Process
  3886 ExecStop=/bin/kill -SIGTERM $MAINPID (code=exitedstatus=1/FAILURE)
    
  Process3883 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_server -c $CONFFILE (code=exitedstatus=0/SUCCESS)
   
  Main PID3885 (code=exitedstatus=1/FAILURE)

  May 07 09:16:49 zabbix systemd[1]: zabbix-server.serviceControl process exitedcode=exited status=1
  May 07 
  09:16:49 zabbix systemd[1]: zabbix-server.serviceUnit entered failed state.
  May 07 09:16:49 zabbix systemd[1]: zabbix-server.serviceFailed with result 'exit-code'
  برای ترابل شوت این مشکل سراغ log های زبیکس رفتم که با خطای Cannot connect to the database مواجه شدم، که این مشکل تنها میتونست به خاطر عدم ارتباط یوزر زبیکس با دیتابیس میبود :
  کد PHP:
  4244:20180507:092420.014 TLS support:               YES
    4244
  :20180507:092420.014 ******************************
    
  4244:20180507:092420.014 using configuration file: /etc/zabbix/zabbix_server.conf
    4244
  :20180507:092420.018 [Z3001connection to database 'zabbix' failed: [1044Access denied for user 'zabbix'@'localhost' to database 'zabbix'
    
  4244:20180507:092420.018 Cannot connect to the databaseExiting...

    
  4252:20180507:092430.254 Starting Zabbix ServerZabbix 3.4.8 (revision 79252).
    
  4252:20180507:092430.254 ****** Enabled features ****** 
  فایل zabbix_server.conf را با استفاده از ادیتور متن باز کردم و خطی که مربوط به نام دیتابیس میبود را بررسی کردم (DBName=zabbixdb) که نام دیتابیس زبیکس به اشتباه ثبت شده بود و بعد از ویرایش مشکل برطرف گردید.
پردازش ...
X
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها