اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead

  امروز موقع update یک سرور debian با خطای Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead مواجه شدم که مشکل از سمت dns ها بود که به اشتباه ثبت شده بودند.
  کد PHP:
  # apt update
  Err:1 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
    
  Temporary failure resolving 'ftp.debian.org'
  Err:2 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
    
  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
  Err:3 http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease
    
  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
  Err:4 http://deb.debian.org/debian-security stable/updates InRelease
    
  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree
  Reading state information
  ... Done
  All packages are up to date
  .
  WFailed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
  WFailed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/stable-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
  WFailed to fetch http://deb.debian.org/debian-security/dists/stable/updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
  WFailed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch-backports/InRelease  Temporary failure resolving 'ftp.debian.org'
  WSome index files failed to downloadThey have been ignored, or old ones used instead


  برای حل مشکل dns ها را در فایل resolve.conf به dns های گوگل تغییر دادم و مشکل برطرف گردید.
  کد PHP:
  nameserver 8.8.8.8
  nameserver 4.2.2.4 
  ویرایش توسط Habili : http://linux-zone.org/forums/member/5-habili در ساعت 05-07-2018, 02:53 PM
پردازش ...
X
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها