اطلاعیه

بستن
هنوز اعلام نشده است.

اجرا اسکریپ زمان reboot سنتوس7

بستن
X
 • فیلتر کردن
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
پست های جدید

 • اجرا اسکریپ زمان reboot سنتوس7

  سلام دوستان بنده در سنتوس7 اسکریپ بصورت زیر ایجاد میکنم

  کد:
  nano /root/s.sh
  #!/bin/bash
  sysctl net.ipv4.ip_forward=1
  iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 1040 -j DNAT --to-destination 1.1.1.1:1040
  iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
  
  chmod +x /root/s.sh

  و از کرن جاب برای اجرا استفاد میکنم


  کد:
  crontab -e
  @reboot /root/s.sh
  اما زمان reboot سرور دستورات اسکریپ اجرا نمیشه مشکل چیه؟


  اسکریپ ساخت پوشه امتحان کردم کار کرد اما این مورد خیر
پردازش ...
X
کانال تلگرام منطقه لینوکسی ها